Naše rodina

Do naší rodiny , ale patří i rodina mé paničky :)

Panička - Anna Kotásková

                                     - její Mamka - Alena Kotásková

                                     - její Otec - Martin Kotásek

                                     - její Bratr - Jiří Imrich

                                     - její Bratr - Jan Imrich

Osoba , která nám podstrkuje samé dobrůtky a k vůli které se panička často steká - paniččina babička - Jindřiška Blahová